Tucan Travel opći uvjeti

                                                                UPUTE I OPĆI UVJETI TOUR OPERATORA TUCAN TRAVEL

 

Uvjeti rezervacije

Tucan Travel prihvaća rezervacije ovisno o sljedećim uvjetima:

 1. Vaš ugovor s Tucan Travel operaterom
 1. a) Terminologija

Grupna putovanja su: Adventure Tours, Overland Tours i Budget Expeditions.

Aranžman može biti: individualno grupno putovanje, Tailor made aranžman ili paket aranžman dodatnih usluga (aranžman podrazumijeva bilo koju kombinaciju usluga u regiji tijekom Vašeg boravka u njoj).

Dodatne usluge uključuju, ali nisu ograničene na: Add Ons, dolazni i odlazni transfer na destinaciji, hoteli i razgledi grada, jednokrevetna soba, paket usluga smještaja i izleta, program smanjenja emisije CO2; ostali dodaci

 1. b) Polozi i nadoplate

Polog – za grupna putovanja u trajanju do 27 dana ili dodatne usluge po osobi i po putovanju (ili puna cijena ukoliko je manja od navedenog pologa): £200; €300; CHF500; US$500; C$500; A$500; NZ$600.

Polog- za grupna putovanja u trajanju od 28 ili više dana, po osobi, po putovanju:

£400; €600; CHF1000; US$1000; C$1000; A$1000; NZ$1200.

Polog- za Expedition Cruises ili Tailor made aranžmane po osobi: 30% ukupne cijene rezervacije. Minimalni iznos rezervacije (osim u slučaju rezervacije grupnog putovanja ili Expedition Cruise) po rezervaciji iznosi: £200; €300; CHF500; US$500; C$500; A$500; NZ$600.

Dodatni depozit za: Inka Trail Trek, Lares Trek, vlak do Machu Picchu, Amazonska džungla u Peruu (ukoliko je ponuđena opcija) po osobi: £150; €190; CHF300; US$300; C$300; A$300; NZ$400.

Doplata – Lares trek za solo putnika, za rezervaciju unutar 60 dana do polaska: £300; €380; CHF600; US$600; C$600; A$600; NZ$800

Dodatni depozit za Gorila Trek po osobi: £250; €320; CHF400; US$400; C$400; A$400; NZ$500

Program smanjenja emisije CO2 –„Carbon Offset Scheme“ (opcionalno)- za grupna putovanja u trajanju do 27 dana po osobi i po putovanju: £10; €15; CHF20; US$20; C$20; A$20; NZ$25

Program smanjenja emisije CO2 –„Carbon Offset Scheme“ (opcionalno)- za grupna putovanja u trajanju od 28 dana ili više po osobi i po putovanju: £20; €30; CHF40; US$40; C$40; A$40; NZ$50

Naknada za promjenu datuma polaska i/ili aranžmana po osobi i po aranžmanu: £50; €75; CHF125; US$125; C$125; A$125; NZ$150. Vidi klauzulu 3a.

Naknada za promjenu dodatnih usluga po rezervaciji:

£25; €40; CHF65; US$65; C$65; A$65; NZ$80. Vidi klauzulu 3a.

 1. c) Letovi

Svi letovi kupljeni kao dodatna usluga ili u sklopu Vašeg aranžmana moraju biti u cijelosti plaćeni u vrijeme rezervacije te se ne mogu refundirati.

 1. d) Ugovor

Ugovor se sklapa između Tucan Travela i klijenta, odnosno svih osoba navedenih u rezervaciji koje putuju ili namjeravaju putovati s Tucan Travelom. Osoba koja vrši rezervaciju (koja podliježe ovim uvjetima) garantira da ima potpunu ovlast da to učini u ime svih navedenih osoba te potvrđuje da su sve te osobe u potpunosti svjesne ovih uvjeta i da ih prihvaćaju.

Kako bi rezervacija bila zajamčena, Tucan Travel zahtjeva uplatu bespovratnog pologa u gore navedenom iznosu, po osobi i po aranžmanu. Plaćanje pune cijene zahtijeva se ukoliko putovanje započinje unutar 60 dana (ili unutar 90 dana za Expedition Cruises ili Tailor made aranžmane no za vrijeme visoke sezone limit od 90 dana može biti povišen po vlastitom nahođenju). Ova se uplata smatra potvrdom da je klijent pročitao, razumio i prihvatio uvjete rezervacije Tucan Travela. Za klijente koji izvrše rezervaciju putem putničkog agenta, telefona, faksa, elektronske pošte ili interneta smatra se da su pročitali i prihvatili uvjete rezervacije.  Rezervacija je prihvaćena i smatra se konačnom isključivo od datuma potvrde njezina primitka i izdavanjem računa od strane Tucan Travela. Pogreške i propusti na računu mogu se naknadno izmijeniti nakon obavještavanja klijenta pismenim putem. Od ove se točke smatra da ugovor između Tucan Travela i klijenta stupa na snagu. Prije potvrde Vaše rezervacije i stupanja ugovora na snagu, Tucan Travel zadržava pravo na izmjenu cijena. Tucan Travel zadržava pravo na odbijanje rezervacije prema vlastitom nahođenju.

Nijedan zaposlenik Tucan Travela, osim direktora, nema ovlast za izmjenu ili izostavljanje ijednog od ovih uvjeta, kao niti za davanje popusta, nagrade ili povrata sredstava.

Ugovor, uključujući i sva pitanja koja proizlaze iz njega, podložan je engleskom Zakonu i isključivoj jurisdikciji nadležnih sudova u Engleskoj.

 1. e) Program smanjenja emisije CO2 (‘Carbon Offset Scheme’)

Program smanjenja emisije CO2 Tucan Travela je dobrovoljna donacija koja se može uvrstiti kao dodatna doplata na već postojeće pologe odnosno troškove uplata. Ovaj se iznos dodaje se na finalni račun na zahtjev putnika i dospjeva na naplatu prilikom zadnje uplate iznosa aranžmana.

 1. Plaćanje aranžmana

Račun za sva dospjela potraživanja, uključujući i sve nadoplate primjenjive u tom trenutku, moraju biti plaćene najkasnije 60 dana prije polaska (ili 90 dana prije polaska ili prema navodu iz 1.d) klauzule, za Expedition Cruises ili Tailor made aranžmane). U slučaju neplaćanja računa u predviđenom roku, Tucan Travel će smatrati rezervaciju otkazanom od strane klijenta te će primijeniti odgovarajuće naknade za otkazivanje.

Doplate koje se plaćaju na licu mjesta trebaju biti plaćene prvi dan po dolasku na destinaciju putovanja ili prema uputama navedenim u dokumentaciji ili dobivenima od lokalnog osoblja. U slučaju neplaćanja klijent će biti isključen iz aranžmana bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa. Plaćanja na licu mjesta su bespovratna u slučaju neiskorištenosti pojedinih elemenata aranžmana. Vidi klauzulu 6 za više detalja.

Uplate izvršene u putničkoj agenciji, agencija zadržava u ime Tucan Travela te je u potpunosti vezana ovim Općim uvjetima.

 1. Promjene

3a. Promjene s Vaše strane

Promjenu datuma polaska i/ili aranžmana mora zatražiti pismenim putem osoba koja je izvršila prvobitnu rezervaciju. Ovu promjenu prati i administrativna naknada po osobi i aranžmanu (uz dodatne primjenjive doplate ), osim u slučaju podnošenja zahtjeva unutar 60 dana do polaska (ili 90 dana do polaska odnosno prema napomeni iz 1.d) klauzule, za Expedition Cruises ili Tailor made aranžmane) kada se primjenjuju naknade za otkazivanje puta, koje su detaljnije navedene u klauzuli 4. Polog za uplatu prvotnog aranžmana (u slučaju 28 dana ili više, za Expedition Cruises ili Tailor made putovanja) i naknade za otkazivanje putovanja primijenit će se ovisno o datumu polaska Vašeg prvotnog aranžmana (u slučaju promjene za kasniji datum), neovisno o duljini novog aranžmana. Sve promjene datuma polaska za aranžmane koje uključuju Inca Trail Trek, Lares Trek, vlak do Machu Picchu, Amazonska džungla u Peruu (ukoliko postoji ta opcija) ili Gorila Trek zahtjevat će plaćanje dodatnog pologa.

Sve promjene dodatnih usluga mora potvrditi pismenim putem osoba koja je izvršila prvobitnu rezervaciju te se naplaćuje administrativna naknada po rezervaciji te ukoliko postoje i dodatni troškovi navedenih usluga. Sve promjene i dodatni zahtjevi nastojat će se razumno ispuniti, međutim ne može se garantirati njihova dostupnost. Promjene već rezerviranih dodatnih usluga ili aranžmana rezultirat će administrativnim troškovima. Dodatne usluge mogu biti dodane do mjesec dana prije polaska bez dodatnih naknada.

3b. Promjene s naše strane

Iako će Tucan Travel nastojati ostvariti sve aranžmane u skladu s njihovim oglašavanjem, prihvaćajući ovaj ugovor klijent prihvaća mogućnost izmjene puta ili njegovog sadržaja shodno uvjetima na destinaciji.

Tucan Travel zadržava pravo otkazivanja ili promjene bilo koje navedene pogodnosti, usluge ili cijene (uključujući letove, prijevoz, smještaj ili ostale aranžmane) u bilo koje vrijeme,  prije ili tijekom trajanja aranžmana, kao i pravo na zamjenske alternativne aranžmane usporedive novčane vrijednosti bez kompenzacije te ne preuzima odgovornost za izostanak užitka na putovanju koji je nastao zbog ovih izmjena.

Ukoliko smo upoznati sa značajnom promjenom, klijent će biti obavješten prilikom rezervacije. Ukoliko značajna promjena postane neophodna, Tucan Travel obavjestit će klijenta što je prije moguće ukoliko je ostalo vremena prije polaska. Definicija značajne promjene ovisit će o pojedinom aranžmanu i okolnostima te prema isključivom nahođenju Tucan Travela. U slučaju značajne izmjene, klijentu će biti ponuđen izbor prihvaćanja izmjenjenih dogovora, kupnje nekog drugog dostupnog aranžmana ili otkazivanja istog i dobivanja povratka punog iznosa, unutar sedam dana od primitka obavijesti i pod uvjetom da ova velika promjena nije rezultat više sile.

U višu silu spadaju: rat, prijetnja ratom, pobune i nemiri, demonstracije, protesti, teroristička djelovanja, prirodne ili nuklearne katastrofe, bolest, požar ili nepovoljni vremenski uvjeti, tehnički problemi i problemi održavanja vezani uz lokalni prijevoz ili prijevozna sredstva Tucan Travela, promjene nastale zbog otkazivanja ili promjene letova od strane aviokompanije ili glavnog charter prijevoznika, promjena avioprijevoznika ili tipa zrakoplova, ili ostali slični događaji izvan kontrole Tucan Travela. Tucan Travel nije odgovoran za novčane troškove naplate penala povezane s bespovratnim troškovima avionskih karata u slučaju promjene vremena polaska, datuma polaska ili zračne luke. Svi troškovi uzrokovani višom silom, poput prijevoza, komunikacije, smještaja, hrane i ostalih sličnih stavki bit će preneseni na klijenta u obliku lokalnih nadoplata. Vidi klauzulu 6.

 1. Otkazivanje

4a. Otkazivanje s Vaše strane

Klijent može u bilo koje vrijeme otkazati putovanje pod uvjetom da o tome obavjesti Tucan Travel pismenim putem. Pismena obavijest je nužna, čak i u slučaju dane usmene obavijesti o namjeri otkazivanja. Naknade za otkazivanje putovanja bit će naplaćene prema dolje prikazanim izračunima, od dana kada Tucan Travel zaprimi pismenu obavijest.

Osim naknada navedenih u nastavku, svi letovi kupljeni kao dodatna usluga ili kao sastavni dio Vašeg aranžmana ne mogu se refundirati te Vi preuzimate odgovornost za trošak nove karte ukoliko je potrebno.

Datum koji se koristi pri izračunu naknada za otkazivanje je sljedeći:

 1. a) Grupna putovanja i Expedition Cruises: datum polaska za svaki rezervirani aranžman.
 2. b) Tailor made i dodatne usluge: datum početka prve usluge aranžmana (ili drugog aranžmana ukoliko je povezan) te se primjenjuje za sve sljedeće rezervirane usluge aranžmana.

Grupna putovanja, dodatne usluge ili aranžmani:

60 ili više dana: gubitak svih pologa*. 59-28 dana: 50% ukupnog iznosa. 27 dana ili manje: 100% ukupnog iznosa.

Expedition Cruises ili Tailor made aranžmani:

90 dana ili više ili prema napomeni u klauzuli 1.d): gubitak svih pologa*. Prema napomeni u klauzuli 1.d), a u drugom slučaju 89 dana ili manje: 100% ukupnog iznosa.

*Zajedno s uplaćenim polozima za letove ili slične usluge plus naknade navedene u klauzulama 1 i 6.

Osim gore navedenih troškova otkaza putovanja, u slučaju otkazivanja putovanja od strane putnika, puni iznos uplaćenog iznosa je moguće naplativ od strane osiguravajuće kuće  te ukoliko je razlog otkazivanja pokriven policom osiguranja, možete potraživati nastale troškove od strane osiguravajuće kuće. Povrat novca nije moguć za neiskorišten smještaj, prijevoz, razgledavanje, obroke ili usluge.

Klijenti koji su rezervirali dva ili više grupna putovanja podliježu gore navedenim uvjetima na osnovi datuma početka svakog rezerviranog grupnog putovanja. Svi popusti ili nagrade dobiveni zbog rezervacije dodatnih grupnih putovanja odbit će se od iznosa za povrat koji je ostao neplaćen za otkazano grupno putovanje ili će biti fakturirani odvojeno ukoliko je potrebno izvršiti dodatnu uplatu.

4b. Otkazivanje s naše strane

Tucan Travel zadržava pravo otkazivanja aranžmana pod bilo kojim okolnostima, ali osim u slučaju više sile, klijentovog neplaćanja konačnog računa ili jednog od uvjeta koji su detaljno navedeni u klauzuli 5. neće otkazivati aranžman manje od 28 dana prije polaska.

Osim u slučaju klijentovog neplaćanja konačnog računa, Tucan Travel će, po otkazivanju, vratiti sav uplaćen novac, osim putnog osiguranja i administracijskih troškova, ili će ponuditi alternativni aranžman sličnog standarda.

 1. Zajamčeni polasci i minimalni broj

Tucan Travel sam određuje minimalan broj putnika za grupna putovanja na temelju logistike te će provedba putovanja biti zajamčena kada će biti dosegnut minimalni broj putnika.  Povrh toga, određeni broj datuma polazaka označen je kao zajamčen. Ova će grupna putovanja u pravilu biti provedena bez obzira na to je li ostvaren minimalni broj osim u slučaju sigurnosnih ili operativnih razloga. Minimalni brojevi putnika koje je Tucan Travel odredio su sljedeći:

 1. a) minimalno 4 osobe za rezervaciju Adventure Tours.
 2. b) minimalno 10 osoba za rezervaciju Overland Tours i Budget Expeditions.

Kada nije ostvaren minimalni broj putnika za određeni datum polaska koji nije označen kao zajamčen, Tucan Travel može ili donijeti odluku o provedbi grupnog putovanja s manjim brojem od minimalnog ili otkazati grupno putovanje i platiti naknadu prema sljedećim odredbama:

Više od 28 dana: povrat punog uplaćenog iznosa ali bez dodatnih naknada.

27-14 dana: povrat punog uplaćenog iznosa i 5% popusta na kontinentalno putovanje sličnog zamjensko grupno putovanje (vidi dolje).

13 dana ili manje: povrat punog uplaćenog iznosa i 10% popusta na kontinentalno putovanje sličnog zamjenskog grupnog putovanja (vidi dolje).

Napomena: Povrati, nagrade i popusti ovdje navedeni odnose se samo na grupna putovanja koja su otkazana unutar 28 dana zbog neispunjenog uvjeta za minimalan broj putnika. Zamjensko grupno putovanje može biti bilo koje grupno putovanje odabrano od strane Tucan Travela do vrijednosti prvobitno rezerviranog grupnog putovanja. Povrati, nagrade i popusti odnose se samo na trošak plaćen za kontinentalnu turu  i isključuju doplate na licu mjesta, dodatne naknade, dodatne usluge, premije osiguranja i administrativne troškove.

 1. Cijene i dodatni troškovi

Sve cijene navedene u tiskanim brošurama i ostalim tiskanim medijima su isključivo „ cijene od“ i mogu povremeno varirati ovisno o deviznom tečaju, operativnim troškovima ili sezonama i godini putovanja. Točne su cijene navedene na internetskoj stranici Tucan Travela i važeće su u trenutku rezervacije. Povrati novca se ne isplaćuju ukoliko se cijene naknadno snize, a sve su cijene podložne dodatnim troškovima kako je navedeno u nastavku.

Tucan Travel zadržava pravo na povišenje cijena aranžmana i/ili plaćanja na licu mjesta uzimajući u obzir sljedeće stavke: troškove ulaznica, vladine odredbe, valuta, operativne troškove, troškove prijevoza, uključujući i troškove goriva, naknade za zrakoplovne prelete , aerodromske takse te porast cijena predviđenih avionskih karata. Tucan Travel neće zaračunati dodatne troškove ako cijena poraste manje od 2 % iznosa aranžmana (izuzev doplata na licu mjesta). Tucan Travel može naplatiti puni trošak naknade u slučaju porasta cijene aranžmana od 2% ili više (izuzev doplata na licu mjesta). Ukoliko dodatni trošak iznosi više od 10% cijene aranžmana (izuzev doplata na licu mjesta), klijent može otkazati rezervaciju unutar sedam dana od primitka obavijesti o dodatnim troškovima te dobiti povrat punog iznosa.

Gore navedeni uvjeti nisu primjenjivi u sljedećim okolnostima:

 1. a) U slučaju otkazivanja lokalnog leta, prebukiranja ili promjene rasporeda u danima i vremenima polaska, Tucan Travel zadržava pravo na preusmjeravanje svih dodatnih troškova na klijenta. U takvim slučajevima klijent će moći odlučiti pričekati sljedeći dostupni let i propustiti neke od uključenih usluga putovanja ili platiti dodatne troškove vezane uz prelazak u višu klasu prijevoza ili charter zrakoplov kao zamjenu u obliku lokalnih dodatnih naknada.
 1. b) Porast cijena za Inca Trail Trek, Machu Picchu, Lares Trek, Gorilla Trek, Game Park i sličnih cijena ulaznica za turističke objekte te povezanih operativnih troškova, snosit će klijent u obliku doplata na licu mjesta ukoliko i kada dođe do porasta cijene.
 1. c) Dodatne naknade za gorivo uzrokovane porastom troškova goriva za Expedition Cruises ili prijevozna sredstva Tucan Travela mogu biti primjenjive i zaračunate prije Vašeg polaska ukoliko preostane dovoljno vremena za to. Dodatne naknade za gorivo mogu se znati tek unutar ograničenog vremena prije datuma polaska te ovise o svjetskim i lokalnim cijenama goriva. Svaka primjenjiva dodatna naknada za gorivo mora biti u potpunosti plaćena unaprijed ili u obliku doplate na licu mjesta ovisno o dogovoru; neizvršenje uplate rezultirat će isključivanjem klijenta iz sudjelovanja u aranžmanu bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa.
 1. Putno osiguranje

Putno je osiguranje obavezno za sve klijente koji putuju Tucan Travelom. Klijenti zajedno sa svojom osobnom imovinom, uključujući prtljagu, su cijelo vrijeme isključivo pod vlastitim rizikom. Klijenti su sami odgovorni za ugovaranje svoje police putnog osiguranja. Primjerena polica putnog osiguranja treba pokrivati odgovarajuće medicinske troškove nastale zbog bolesti ili nesreće prije ili tijekom aranžmana te gubitak novca uplaćenog za aranžman zbog otkazivanja ili ograničavanja aranžmana prema uvjetima osiguravajuće kuće. Tucan Travel može pomoći klijentima u ugovaranju odgovarajuće police osiguranja. Klijenti koji to sami učine moraju biti sigurni da nema klauzula isključenja koje ograničavaju zaštitu za tipove aktivnosti koje su uključene u njihovom aranžmanu. Klijenti trebaju sami provjeriti odgovara li putno osiguranje dogovoreno putem Tucan Travela njihovim zahtjevima te ugovoriti dodatno osiguranje ukoliko je potrebno.  Pokriće putnog osiguranja koje se automatski nudi prilikom plaćanja kreditnom karticom ne pruža odgovarajuće standardno pokriće. Dokaz o odgovarajućem osiguranju zatražit će se na početku Vašeg aranžmana; ukoliko ga klijent nema, bit će isključen iz sudjelovanja u aranžmanu bez mogućnosti povrata novca.

 1. Putovnice, vize i cijepljenja

Klijent je odgovoran za posjedovanje važeće putovnice, vize, cijepljenja i zaštitinih lijekova koji se mogu zahtijevati za vrijeme trajanja aranžmana. Informacije o ovim pitanjima ili vezanim sadržajima Tucan Travel daje u dobroj namjeri, ali bez ikakve odgovornosti od strane Tucan Travela.

 1. Dob, sposobnost i sudjelovanje

Od svih klijenata se očekuje da provjere sami, prije rezervacije, jesu li u dobroj formi i u mogućnosti provesti do kraja plan puta odabranog aranžmana kako je opisano od strane Tucan Travela. Od klijenata se također očekuje prihvaćanje opisa aranžmana kao „avanturističko putovanje“ (eng. Adventure Travel)  te da putovanje u zemlje u razvoju i njihovi standardi neće biti sličnog standarda na koje su navikli kod kuće; mi ne pružamo luksuzno putovanje.  Maloljetnici (mlađi od 18 godina) mogu sudjelovati u nekim grupnim putovanjima te većini Tailor made aranžmana, Expedition Cruises, dodatnim uslugama i aranžmanima koje nudi Tucan Travel i prema našem nahođenju, pod uvjetom da su u pratnji roditelja ili skrbnika koji preuzima punu odgovornost za njih.

Stil putovanja u sklopu Budget Expeditions ograničen je za dob između 18 i 35 godina, ali povremeno Tucan Travel može dozvoliti sudjelovanje klijentima van ovih dobnih granica ukoliko ispunjavaju određene kriterije. Tucan Travel zadržava apsolutno pravo na odbijanje rezervacije prema vlastitom nahođenju.

Klijenti prihvaćaju nadležnost i odluke zaposlenika Tucan Travela, voditelja grupa i agenata za vrijeme trajanja aranžmana Tucan Travela. Ukoliko ove osobe smatraju da klijentovo zdravlje ili ponašanje prije ili nakon polaska može ugroziti siguran, udoban ili uspješan nastavak putovanja, klijent može biti isključen iz cijelog ili dijela aranžmana. U slučaju lošeg zdravstvenog stanja klijenta Tucan Travel može napraviti odgovarajuće preinake, čije troškove (uključujući i troškove Tucan Travela) snosi klijent.

Ukoliko je klijent isključen zbog gore navedenih razloga, odluči li otići vlastitom voljom ili zbog lošeg zdravstvenog stanja ili nekog drugog razloga, nema pravo na povrat iznosa uplaćenog aranžmana, dodatnih usluga i aranžmana, dodatnih naknada, doplata na licu mjesta ili drugih lokalnih naknada. Na sve usluge koje su dio cijelog rezerviranog aranžmana bit će izgubljeno pravo korištenja, iako se u određenim okolnostima mogu nadoknaditi putem Vašeg putnog osiguranja.

 1. Lokalni zakoni

Od svih sudionika u aranžmanima putovanja koje provodi Tucan Travel očekuje se poštivanje zakona i odredbi država koje se posjećuju, a svaki propust u navedenom odrješuje Tucan Travel svih odgovornosti koje bi inače mogli imati pod ovim uvjetima rezervacije.

 1. Bolest ili invaliditet

Sve osobe koje imaju određenu bolest, invaliditet ili su podvrgnute liječenju fizičkog ili mentalnog stanja moraju očitovati pravo stanje ovakvih uvjeta prilikom rezervacije te osigurati opskrbu lijekova ili drugih oblika liječenja koji mogu biti potrebni tijekom putovanja. Propust u ovom očitovanju smatrat će se povredom ovih uvjeta rezervacije i dovesti do isključenja takvih osoba iz aranžmana, pri čemu će sav uplaćen novac biti izgubljen.

 1. Žalbe i reklamacije

Ukoliko klijent ima prigovor na jedan od dogovorenih aranžmana, mora  pravovremeno obavijestiti  voditelja grupe ili nekog drugog predstavnika Tucan Travela, kako bi poduzeli sve mjere da isprave situaciju. Mogućnost za ispravkom javlja se samo u slučaju kada je Tucan Travel upoznat s problemima. Ukoliko klijent ne podnese prigovor na licu mjesta, mogućnost za njegovu kompenzaciju od strane Tucan Travela bit će poništena ili barem umanjena. Ukoliko se problem ne riješi, prigovor se mora podnijeti Tucan Travelu pismenim putem unutar 28 dana od završetka aranžmana na mail adresu: feedback@tucantravel.com ili će svi zahtjevi za odštetu biti nevažeći. Tucan Travel nastojat će potvrditi primitak prigovora unutar 14 dana te dostaviti detaljni odgovor na svaki pismenu pritužbu unutar 28 dana od primitka iste.

 1. Naše odgovornosti

Aranžmani koje nudi i provodi Tucan Travel osmišljeni su na način da izlože sudionike putovanja istinskoj prirodi okoline koju posjećuju te kao takvi uključuju element osobnog rizika i izloženosti potencijalnim opasnostima koje su iznad onih uključenih u uobičajeni „paket aranžman“.

Sve se rezervacije prihvaćaju s razumijevanjem da klijenti uvažavaju postojanje ovakvih rizika i  opasnosti te da klijenti prihvaćaju sve aranžmane, usluge, putovanja, neobavezne izlete i ostale aktivnosti prema vlastitoj volji.

 1. a) U slučajevima kada klijent nije pretrpio osobnu ozljedu, Tucan Travel prihvaća odgovornost za sve dijelove aranžmana koji su rezerviranji pri Tucan Travelu, a nisu izvedeni prema opisu ili razumljivom standardu. U tom će slučaju Tucan Travel platiti opravdanu odštetu ukoliko su aranžmani bili izloženi negativnom djelovanju, ali neće platiti odštetu ukoliko pogreška nije bila od strane Tucan Travela ili njegovih dobavljača, a razlog za propust je uzrokovan višom silom, klijentovom pogreškom, djelovanjem osobe koja nije povezana s aranžmanima ili koji Tucan Travel ili njegovi dobavljači nisu mogli predvidjeti ili izbjeći, čak i kada su poduzete sve potrebne mjere.
 1. b) U slučaju smrti ili osobne ozljede klijenta uzrokovane aktivnošću koja je sastavni dio rezerviranog aranžmana pri Tucan Travelu, Tucan Travel snosi odgovornost osim u slučaju kada propust nije bio od strane Tucan Travela ili njegovih dobavljača, a uzrok je viša sila, klijentov propust, djelovanje osobe koja nije povezana s aranžmanima ili koji Tucan Travel ili njegovi dobavljači nisu mogli predvidjeti ili izbjeći, čak i kada su poduzete sve potrebne mjere.

Ovi su uvjeti objavljeni na temelju isključive odgovornosti Tucan Travela te su pomno sastavljeni. Nisu objavljeni u ime niti obvezuju ijednu aviokompaniju čiji su letovi sastavni dio aranžmana. U slučajevima kada su letovi predviđenim zračnim prijevoznicima uključeni u aranžman, njihova je odgovornost ograničena u skladu s njihovim uvjetima prijevoza.

 1. Dodatni izleti i aktivnosti

Tucan Travel, naši voditelji grupa i predstavnici mogu Vam pružiti informacije (prije polaska i/ili tijekom putovanja) o dodatnim aktivnostima i izletima koji nisu uključeni u Vaš rezervirani turistički aranžman, a dostupni su u regiji koju posjećujete. Tucan Travel nije uključen u takve aktivnosti ili izlete koji su bez ikakvog našeg vodstva, nadzora ili kontrole. Njih organiziraju lokalni organizatori putovanja ili drugi pružatelji usluga koji su potpuno neovisni te mogu i ne moraju imati vlastito osiguranje od odgovornosti. Oni nisu sastavni dio Vašeg ugovora s Tucan Travelom čak i kada Vam predložimo određene organizatore ili pružatelje usluga i/ili Vam pomognemo prilikom rezervacije takvih aktivnosti ili izleta u bilo kojem obliku. Kada voditelj grupe ili predstavnik prikuplja uplate, obavlja, zaključuje ili Vam pomaže pri rezervaciji ovakvih aktivnosti ili izleta, mi i voditelj grupe ili predstavnik djelujemo samo kao prodajni agenti za lokalnog organizatora putovanja ili pružatelja usluge za ove aktivnosti ili izlete s kojim ćete Vi imati direktan ugovor. Uvjeti i odredbe lokalnih organizatora ili pružatelja usluga će se primjenjivati.  Mi ne možemo preuzeti bilo koju odgovornost na ijednoj osnovi u vezi s takvim aktivnostima ili izletima, a preuzimanje odgovornosti sadržane u klauzuli 13 naših uvjeta rezervacije neće se primjenjivati na njih. Ne jamčimo da će ijedna dodatna aktivnost ili izlet naveden u našoj brošuri, na našoj internetskoj stranici ili drugdje biti dostupni za rezervaciju tijekom Vašeg putovanja i/ili da će biti izvedene kako su oglašene, budući da ove usluge ne čine sastavni dio našeg ugovora i stoga nisu pod našom kontrolom. Mogu biti nedostupne iz različitih razloga. Sve cijene dane unaprijed su samo indikativne. Nećemo biti odgovorni ukoliko iz nekog razloga ne možete rezervirati ijednu takvu aktivnost ili izlet ili ako se aktivnost ili izlet ne izvode kako su oglašavane.

 1. Rezervacije letova

Tucan Travel nastojat će jamčiti točnost svih cijena letova i unaprijed plaćenih taksi u vrijeme kada su iste navedene. Aviokompanije zadržavaju pravo na izmjenu ili povlačenje cijena karata bez prethodne obavijesti. Kada je jednom uplaćen polog za avionsku kartu, Vaša je rezervacija zajamčena, ali ne i cijena. Cijena može biti zajamčena samo kada je u potpunosti plaćena rezervacija leta  od strane Tucan Travela  i kada je izdana avionska karta. Rezervacije letova i zrakoplovne karte nisu prenosive.

 1. Točnost brošura / internetske stranice / promidžbenog materijala

Informacije sadržane u našoj brošuri, na internetskoj stranici ili ostalim promidžbenim materijalima smatramo točnima prema našem saznanju u vrijeme objavljivanja. Povremene pogreške mogu se dogoditi i informacije se mogu naknadno promijeniti, stoga molimo da provjerite sve detalje Vašeg odabranog aranžmana (uključujući i cijenu) kod nas ili Vašeg prodajnog agenta tijekom rezervacije.  Tucan Travel ne može se smatrati odgovornim za ikakve pogreške, propuste ili nenamjernog pogrešnog prikaza koji se mogu pojaviti u brošuri, na našoj internetskoj stranici ili ostalim promidžbenim materijalima.

 1. Zaštita osobnih podataka

U procesu rezervacije Tucan Travel obvezan je zatražiti određene osobne podatke od Vas. Ovi podaci uglavnom uključuju imena i adrese članova grupe, detalje putnih isprava, podatke o kreditnoj / debitnoj kartici ili ostalim oblicima plaćanja te posebne zahtjeve poput onih koji se odnose na invaliditet ili medicinsko stanje koje može utjecati na dogovoreni aranžman. Preuzimamo punu odgovornost za poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi zaštitili Vaše podatke.

Moramo prenijeti određene informacije na mjerodavne pružatelje usluga u Vašem putnom aranžmanu (aviokompanije, hoteli, prometne kompanije, itd.). Oni se mogu nalaziti izvan kontinentalne Europe ukoliko se Vaš odmor odvija ili uključuje pružatelje usluga izvan ovih država. Podaci se također mogu dostaviti i sigurnosnim službama ili tvrtkama za provjeru financijskog statusa, nadležnim javnim organima poput carine / imigracijskog ureda u slučaju njihovog zahtjeva ili u skladu sa zakonom.

Nakon što ste jednom putovali s Tucan Travelom, zamolit ćemo Vas da ispunite upitnik za korisnike u kojemu ćemo prikupiti pojedinosti o Vama i Vašem putovanju. Također ćemo Vas zamoliti da ocijenite Vaše putovanje na povjerljivoj internetskoj stranici ili možemo podijeliti Vaše ocjene na povjerljivim internetskim stranicama u Vaše ime.

Društveni mediji: Ukoliko koristite neke od značajki društvenih medija Tucan Travela, bilo na našoj internetskoj stranici, aplikaciji ili putem ostalih društvenih medija, možemo pristupiti Vašim podacima putem tog društvenog medija u skladu s njihovim pravilnikom. Prilikom korištenja značajke društvenog medija te ukoliko ste ga uključili u račun Vašeg društvenog medija, možemo pristupiti podacima poput Vašeg imena, slike profila, spola, datuma rođenja, e-mail adrese, grada ili četvrti te ostalim informacijama koje ste označili kao dostupne. Ovisno o Vašim postavkama privatnosti i Vaših prijatelja, možemo pristupiti informacijama koje objavljujete na društvenom mediju a koje se tiču Vaše lokacije (‘Location Data’) kako bismo Vam pružili odgovarajući sadržaj informativnog karaktera.

Molimo da imate na umu kako Vaši podaci o lokaciji mogu biti podijeljeni i s Vašim prijateljima na društvenom mediju u skladu s Vašim postavkama privatnosti za taj društveni medij.  Također možemo pristupiti informacijama od pružatelja usluga društvenih medija o Vašem korištenju aplikacije koju imamo na njihovoj internetskoj stranici.

Fotografije, video zapisi i pismene preporuke: Sve fotografije ili video zapisi koje ste snimili tijekom Vašeg odmora i koje sadrže Vašu sliku Tucan Travel može upotrijebiti u promotivne i marketinške svrhe bez naknade u svim medijima, uključujući (ali ne ograničavajući se na) brošure, internetsku stranicu i kanale društvenih medija. Pismena povratna informacija dostavljena Tucan Travelu također se može upotrijebiti u tiskanom izdanju i online u marketinške i promidžbene svrhe. Uz to sve fotografije, video zapisi i tekstovi poslani Tucan Travelu moraju biti klijentovi vlastiti, a njihovim slanjem klijent izražava suglasnost da ih Tucan Travel može koristiti u promidžbene i marketinške svrhe.

Osim u slučajevima isključivog odobrenja u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka  (the Data Protection Act 1998), Tucan Travel će koristiti samo one Vaše osobne podatke koje dostavite prema gore navedenim odredbama, osim u slučaju drukčijeg dogovora. Možemo stupiti u kontakt s Vama ili članovima Vaše grupe na odmoru poštom, e-mailom, putem društvenih medija ili telefonom u navedene svrhe. Također ćemo upotrijebiti Vaše podatke kako bismo Vas obavijestili o budućim ponudama ili Vam poslali brošure. Ukoliko ne želite primati ovakve obavijesti ubuduće, molimo da nam čim prije javite. Ukoliko Vas kontaktiramo putem e-maila vezano uz naše nove brošure ili posebne ponude, također ćete se moći odjaviti iz naše baze podataka u tom trenutku. Tucan Travel smatrat će kako se ne protivite tome da Vas kontaktiramo  osim ukoliko se prethodno niste odjavili ili nas kontaktirali.

 1. Vaša financijska sigurnost
 2. a) Aranžmani koji uključuju letove: Tucan Travel zaštićen je programom ATOL (Air Travel Organizer’s Licence) budući da posjedujemo ATOL licencu koju dodijeljuje Agencija za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenog Kraljevstva. Oznaka naše ATOL licence je ATOL 6855. Ona se odnosi na međunarodna i/ili nacionalna putovanja koja uključuju letove ukoliko su kupljeni u Tucan Travel poslovnicama u Ujedinjenom Kraljevstvu. Mnogi letovi i putovanja koja uključuju letove u ovoj brošuri imaju financijsku zaštitu u sklopu programa ATOL. Međutim ova se zaštita ne odnosi na sve usluge putovanja koje su navedene u ovoj brošuri. Molimo Vas da nas kontaktirate kako biste provjerili koja se zaštita odnosi na Vašu rezervaciju. Ukoliko ne dobijete ATOL Certifikat, Vaša rezervacija nema ovu zaštitu. Ukoliko dobijete ATOL Certifikat, ali dijelovi Vašeg putovanja nisu u njemu navedeni, ti dijelovi nisu zaštićeni ovim Certifikatom. Za više informacija o financijskoj zaštiti i ATOL certifikatu molimo posjetite internetsku stranicu: atol.org.uk/ATOLCertificate .

Kada kupujete letove koji su zaštićeni ATOL Certifikatom ili putovanje koje uključuje let, dobit ćete ATOL Certifikat gdje će biti navedene usluge koje su financijski zaštićene, gdje možete dobiti dodatna pojašnjenja Vaših prava i koga je potrebno kontaktirati u tom slučaju.

Tucan Travel ili naš dobavljač naveden na ATOL Certifikatu, navest će Vam usluge na spomenutom ATOL Certifikatu (ili odgovarajućoj alternativi). U nekom slučaju da niti Tucan Travel niti naš dobavljač radi insolventnosti nije u mogućnosti ispoštovati usluge, alternativni ATOL korisnik Vam može pružiti ugovorenu uslugu ili odgovarajuću alternativu (bez Vaših dodatnih troškova). Prihvaćate da u navedenim okolnostima alternativni ATOL korisnik izvrši ugovorene usluge i obaveze, a također pristajete da ugovorene, a neizmirene usluge platite alternativnom ATOL korisniku.

Također prihvaćate činjenicu da u određenim okolnostima neće biti moguće dodijeliti alternativnog ATOL korisnika i u tom slučaju imate pravo podnijeti zahtjev ATOL-u (ili Vašoj kartičarskoj kući ukoliko je moguće). Ukoliko niti Tucan Travel niti naš dobavljač nije u mogućnosti pružiti navedene usluge (ili razumnu alternativu preko ATOL korisnika) radi insolventnosti, Povjerenici Air Travel Trust-a mogu izvršiti uplatu (ili dati na korištenje) prema Vama pod ATOL shemom.

Prihvaćate da za uzvrat izvršene uplate ili benefita upućujete isključivo Povjerenicima bilo koju eventualnu žalbu koja može proizaći radi uskraćivanja pružanja usluga, uključujući bilo koju žalbu protiv nas, putničkog agenta (ili izdavatelja kreditne kartice gdje je to slučaj). Također prihvaćate da bilo kakva žalba takve vrste može biti preusmjerena na drugi organ ukoliko je od strane drugog organa izvršena isplata koja je zatražena prema ATOL shemi.

 1. b) Kontinentalni aranžmani (‘Land Only Components’): Klijenti diljem svijeta financijski su zaštićeni prilikom direktne rezervacije s Tucan Travelom.

Kao član udruge ABTOT (Association of Bonded Travel Organizers Trust Limited) , Tucan Travel pruža jamstvo ispunjenja kriterija regulacija koje se odnose na putne aranžmane, odmore i izlete ( the Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992). U slučaju nesolventnosti Tucan Travela, omogućena je zaštita za aranžmane koji ne uključuju letove i koji počinju i završavaju u Ujedinjenom Kraljevstvu te ostale aranžmane bez letova, izuzev predviđenog putovanja do i od Vaše destinacije. Molimo da imate na umu kako aranžmani koji su rezervirani izvan Ujedinjenog Kraljevstva su zaštićeni samo u slučaju direktne kupnje u Tucan Travelu. U gore navedenim okolnostima, ukoliko još niste krenuli na put možete zatražiti povrat novca, ili ako ste već započeli putovanje, možete nastaviti svoj odmor ili zatražiti povratak na polazišnu točku Vašeg aranžmana koji ne uključuje letove.

Tucan Travel je član ATAS(AFTA Travel Accreditation Scheme) koja se primjenjuje od strane Australske Federacije Putničkih Agencija – The Australian Federation of Travel Agents (AFTA). ATAS putničke agencije ispunjavaju stroge standarde i kriterije kako bi postale nacionalno akreditirane. Njihova akreditacija znači da su najbolje u poslovanju, financijski pouzdane, vjerodostojne, da imaju dobru obuku i da su profesionalne. To ujedno znači da možete rezervirati svoje putovanje i biti sigurni da ste u dobrim rukama pouzdanog agenta s dobrom reputacijom. Više informacija saznajte na www.atas.com.

Svi aranžmani kupljeni u poslovnici Tucan Travela u Australiji zaštićeni su Zakladom gdje je novac položen do Vašeg polaska i  ukupna cijena troškova Vaših usluga podmirena s naše strane. Ovo se uglavnom odnosi na rezervacije iz Australije i Novog Zelanda.

 1. c) Rezervacije kod putničkog agenta: Svi klijenti koji izvrše rezervaciju kod putničkog agenta financijski su zaštićeni zaštitnim programom putničke agencije, što biste trebali pažljivo provjeriti prije kupnje svojeg putnog aranžmana. Tucan Travel ne snosi financijsku odgovornost za rezervacije uslijed nesolventnosti Vaše putničke agencije.
 1. Savjeti Ministarstva vanjskih poslova

Tucan Travel prima klijente iz cijelog svijeta, ali kao tvrtka registrirana u Britaniji prihvaća upute od savjetodavne službe Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva (the Foreign & Commonwealth Office Advice Service- FCO), www.fco.gov.uk . Tucan Travel zadržava pravo na otkazivanje, izmjenu ili nastavak putovanja na osnovi (ali ne u potpunosti ograničeno) savjeta navedenog Ministarstva.

 1. Informacije o tvrtki Tucan Travel

Ujedinjeno Kraljevstvo

Tvrtka Tucan Travel osnovana je u Engleskoj i Walesu kao društvo s ograničenom odgovornošću. Registrirani ured: 316 Uxbridge Road, Acton, London W3 9QP. Matični broj tvrtke: 337 0298. Porezni identifikacijski broj: 702 2687 54.

Australija

Tvrtka Tucan Travel osnovana je u Australiji kao društvo s ograničenom odgovornošću (Tucan Travel Pty Ltd). Registrirani ured: Scott Associates, PO Box 501, Kensington, NSW 1465 ACN: 085 587 659, ABN: 77 085 587 659

 1. Izmjene i dopune

Tucan travel zadržava pravo na dopune i izmjene ovih Uputa i općih uvjeta u bilo koje vrijeme i objavi ih na web stranici www.tucantravel.com. Sve dopune i izmjene stupaju na snagu 7 dana od objave na našoj web stranici od niže navedenog datuma izdavanja. Upute i opći uvjeti putovanja mogu varirati ovisno o državi u kojoj je izvršena rezervacija. Preporučamo da svi putnici provjere informacije na našoj web stranici za vrijeme procesa rezervacije jer će biti smatrano da su uplatom depozita ili kompletnog iznosa putovanja pristali na sve eventualne izmjene koje su nastupile za vrijeme rezervacije.

Datum izdavanja:  12.10.2015.